vineri, 11 mai 2012

Renovarea camerei de baie

   Înainte de a începe să renovaţi şi să modernizaţi camera dumneavoastră de baie sau de toaletă, trebuie să vă hotărâţi dacă:
  •  înlocuiţi numai unele obiecte sanitare
  •  schimbaţi totul.

   Dacă vă hotărâţi pentru varianta a doua, este foarte important să vă proiectaţi în detaliu repartizarea spaţiului şi să vă faceţi un program precis de eşalonare în timp a lucrărilor. 
   Înainte de începerea lucrului trebuie să aveţi asigurate toate materialele şi uneltele necesare, astfel evitaţi prelungirea inutilă a duratei lucrării.
   Printr-o planificare corectă vă puteţi realiza proiectul rapid. Pentru lucrări de renovare de amploare se recomandă o structură de susţinere aplicată în faţa pereţilor pe care să fie fixate şi conectate obiectele sanitare. Pentru aceasta sunt disponibile sisteme modulare, pe care le puteţi procura de la magazinele de specialitate. În acest îndrumar vă oferim o scurtă privire de ansamblu asupra montării obiectelor sanitare şi a armăturilor.
   Montarea lavoarelor
   Dacă instalaţiile de bază există deja în pereţi, montarea unui lavoar este uşor de executat.
   Pregătireînchideţi coloana de apă. Măsuraţi distanţa între găurile de prindere. Marginea superioară trebuie amplasată la 840 mm deasupra pardoselei, găurile de prindere se află de obicei la 40 - 50 mm sub marginea superioară. Găurile de prindere trebuie date la o înălţime de cca. 800 mm. Utilizaţi neapărat o nivelă cu bulă pentru asigurarea orizontalităţii (A).
   Montare - pentru montarea lavoarului aveţi nevoie de un set de fixare, compus din dibluri, şuruburi de ancorare cu filet dublu (diblu/piuliţă), şaibe de plastic şi piuliţe. Găuriţi astfel încât diblurile să se fixeze bine în găuri. Plantaţi diblurile prin batere uşoară cu ciocanul, înfigeţi şuruburile cu filetul pentru diblu şi rotiţi-le cu un cleşte-papagal. Înşurubaţi atât încât să rămână deasupra peretelui o treime din zona mijlocie a şurubului (B).
   Poziţionaţi lavoarul pe şuruburi. În timp ce acesta este susţinut, puneţi pe şuruburi şaibele şi piuliţele, pe care înşurubaţi-le manual. Strângeţi piuliţele cu cheia, nu strângeţi exagerat, se pot sparge urechile de fixare ale lavoarului (C).

 
   Montarea armăturilor - lavoarele actuale sunt prevăzute cu o singură gaură de trecere pentru baterie. Bateriile de acest tip sunt nişte amestecătoare cu manetă, cu două ventile manuale de reglare sau unul singur, dacă este disponibilă numai apa rece (A).
   Pentru montare se îndepărtează de pe baterie piuliţa de fixare, şaiba şi garnitura, astfel încât să rămână pe ea numai inelul O. Se introduce bateria în gaura din lavoar, se montează pe dedesubt garnitura, şaiba şi piuliţa şi se strânge. Racordurile de apă caldă şi rece se curbează astfel încât să se cupleze perfect perpendicular la robinetele de coloană. Eventual mai scurtaţi ţevile.Ţevile poziţionate înclinat în robinetele de colţ nu asigură etanşarea(B).
   Montarea sifonului
   Se dezasamblează sifonul (C), compus din dopul de scurgere sau ventilul conic, supapa de scurgere, inelul de etanşare, carcasa sifonului (sau piesa inferioară a supapei de scurgere) şi tija de acţionare. Se montează supapa în gura de scurgere a lavoarului. Se înşurubează pe dedesubt piesa inferioară a supapei, cu garnitura pe filetul piesei superioare. Deschiderea pentru tijă va fi orientată spre spate. Se cuplează tija la articulaţia de pe piesa inferioară, astfel încât dopul ventilului să asigure închiderea etanşă la acţionarea tijei.
  Racordarea lavoarului la faianţa peretelui se va face cu chit siliconic.
   Montarea încălzitorului 
   Dacă nu există ţeavă de apă caldă, aveţi nevoie de un încălzitor electric de joasă presiune cu acumulare, care poate fi instalat cu costuri reduse şi fără efort deosebit. Încălzitoarele pot fi montate deasupra sau dedesubtul lavoarului. Ca armături aveţi nevoie de o baterie de joasă presiune pentru o gaură, cu 3 racorduri (8 mm), unul pentru robinetul de coloană, două pentru încălzitor, conform marcajelor.
   Montarea căzilor de baie
Căzile pot fi montate pe suport din polistirol sau pe picioare de cadă.
   Montarea armăturilor de scurgere şi prea-plin   Înaintea aşezării căzii se montează armăturile de scurgere şi prea-plin (A, B).   Mai întâi se aplică pe paharul supapei un inel de chit şi se montează dinspre interior în deschiderea de scurgere. Se pune dinspre exterior piesa inferioară a supapei şi ambele piese se înşurubează dinspre interior. Racordul pentru scurgerea de prea-plin se orientează spre partea de jos a căzii. Dacă este necesar, ţeava de prea-plin se va scurta cu un ferăstrău fin. Acum se cuplează supapa şi ţeava de prea-plin la sifon.
   Montarea suportuluiAcesta are dimensiunile exacte şi forma corespunzătoare pentru prinderea vasului de cadă. Blocul se aliniază cu cada poziţionată şi se fixează pe pardoseală cu mortar. Din suport este tăiată deschiderea de curăţire. În continuare se acoperă suportul cu faianţă, operaţie uşoară, datorită suprafeţelor netede. (vedeţi îndrumarul nostru „Plăci ceramice".)
   Montarea pe picioare de cadă   Se marchează punctele de asamblare a picioarelor căzii, conform instrucţiunilor de montaj (C).   Picioarele se lipesc cu pâslă adezivă şi se întoarce cada cu grijă. Picioarele permit reglarea exactă a poziţiei orizontale cu ajutorul unei nivele. (D)
   La racordarea cu pereţii se va lipi o bandă profilată pentru căzi, pentru a nu se forma punţi de vibraţii. După finalizarea tuturor legăturilor trebuie efectuată o probă de etanşare.   Zidirea căzii se face cel mai bine cu plăci BCA (Ytong) (E), pe care apoi se lipesc faianţele. Aveţi grijă să lăsaţi o deschidere de acces pentru verificări şi curăţenie.
 
   Lucrări finale  
   Aplicaţi o ramă pentru faianţă în deschiderea de acces, după care montaţi armătura de alimentare şi etanşaţi racordările cu chit siliconic.
   Atenţie! La montarea unei căzi metalice şi a garniturilor de racordare trebuie instalat un conductor de egalizare a potenţialului la pământ. Această operaţie trebuie executată de către un electrician.
   Amplasarea dușului
   Un duș poate fi plasat la perete fără închideri laterale (1), la colț(2) sau între doi pereți laterali (3). Corespunzător se aleg cabinele sau perdelele de duș
   Bazinele de duș pot fi așezate direct pe planșeu, supraînălțate sau îngopate. În funcție de soluția de așezare se alege armătura de scurgere.
  • direct pe planșeu - dacă bazinul este așezat direct pe planșeu, scurgerea trebuie îngropată.
  • supraînălțat - se evită lucrările de zidărie, deoarece armătura se poate așeza deasupra planșeului.
  • Îngropat - marginea superioară a dușului este la nivelul planșeului (Fig.3)
   Montarea bazinului duşului
   Mai întâi se montează armătura de scurgere cu sifonul. Se aplică pe paharul supapei un inel de chit şi se montează dinspre interior pe deschiderea de scurgere. Partea inferioară a supapei se aşează dinspre exterior cu inelul profilat şi ambele părţi se înşurubează. La fel se montează - dacă există - şi prea-plinul.
   Sifonul se racordează la sistemul de scurgere. Aveţi grijă să fie o înclinaţie de cel puţin 1 cm / metru. Sistemele de scurgere se fac din ţevi PVC, coturi şi mufe.
   Bazinul duşului poate fi acoperit cu plăci BCA (Ytong) care apoi se acoperă cu faianţă. În apropierea sifonului trebuie lăsată o fereastră de acces pentru lucrări de întreţinere. Pentru aceasta se recomandă uşiţe de vizitare, vizibile sau invizibile. Etanşarea la perete se realizează cu silicon sanitar (rezistent la mucegaiuri).
   Montarea armăturii duşului
   Aceasta constă dintr-o unitate de comandă şi o stropitoare cu furtun. Racordurile armăturii sunt amplasate la limita plăcilor de faianţă sau în centrul acestora. Dacă racordurile la apă sunt dispuse prea adânc în perete, se poate face o prelungire

Acest articol a fost preluat de pe www.baumax.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu